Değerlerimiz

Değerlerimiz

Değerlerimiz

Değerlerimiz:

  • Dürüstlük
  • Liderlik
  • Takım çalışması
  • Müşteri  ve çalışan memnuniyeti
  • Mükemmellik

 

Kalite Politikamız:

Ulusal ve Uluslararası Standartlara uygun, en üst düzeydeki teknolojik şartları sağlayarak, en kaliteli, hızlı, çevreye ve insana duyarlı ürünlerin sağlanması.

Firmamız; EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahiptir. Bu sistem, toplam kaliteye doğru atılmış en önemli adımdır. EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Standartları ve ilgili mevzuat gereğince; her yıl rutin takip ve kontroller, her üç yıllık periyotlarda da detaylı Belge Yenileme Kontrolleri yapılmaktadır.

En üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamaya odaklı olan tüm Pakteks Yöneticileri :
• Kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm planlama ve uygulamalardan,
• Her bölüm için gerekli organizasyon yapılarının
• Çalışanlara kalite politikalarının doğru olarak aktarılmasından,
• Kalite sistemi gereksinimlerinin ve eğitimlerinin eksiksiz olarak sağlanmasından,
• Üretim ve uygulama süreçleri için gerekli tüm güvenlik ve sağlık koşullarını sağlamaktan,
• Üretim ve uygulama süreçlerinde oluşabilecek her türlü riski önleyici sistemleri kurmak ve sürekliliğini sağlamaktan,
• Toplam üretim ve hizmet kalitesinden sorumludur.
Firmamız; tüketici memnuniyetini temel ilke olarak kabul ederek, kalite standartlarına uygun, doğaya ve insana duyarlı hareket etmeye özen gösterir